வெள்ளி, 16 செப்டம்பர், 2011

தேர்தல்லட்சியங்களும் லட்சங்களும்
நிச்சயித்துக் கொள்ளும்
காலம்

நட்பும் பகைமையும்
புதுப்பித்துக் கொள்ளும்
நேரம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக