புதன், 30 நவம்பர், 2011

வியாழன், 24 நவம்பர், 2011

காற்றில் அலையும் சிறகு


காற்றில் அலையும் சிறகு

காதல் நினைவின்
காற்றாய்
நீ

மிதக்கும்
காதல் சிறகுகளாய்
நான்