திங்கள், 31 அக்டோபர், 2011

மண்ணில் விழுந்த விதைகள்உன் வாழ்க்கை ஏடுகளின்
முகவரிகளைக் கொஞ்சம்
திருப்பிப் பார்

நட்பின் வாசம்
மனதை வருடும்

நீ
அரசனாக இருக்கலாம்
ஆண்டியாக இருக்கலாம்

நட்பு என்றும் பொதுமையானதுதான்

பூஜ்யமான இந்த வாழ்க்கையில்
நீயும்
பூஜ்யத்தோடு பூஜ்யமாகக்
கரைந்துபோகப் போகிறாயா?

அல்லது


விதைகளை விதைத்து விட்டு
வாழப் போகிறாயா?

விதை
செடியாகும் கொடியாகும் மரமாகும்
காய் காய்க்கும்
பூ பூக்கும்
மணம் வீசும்

பூஜ்யம் என்றால்
நீ இறைவனாவாய்
விதை என்றால்
நீ மனிதனாவாய்

உன் வாழ்க்கை
உன் கைப்பிடிக்குள்.

செவ்வாய், 18 அக்டோபர், 2011கல்யாணப் பேச்செடுத்தாலே
வந்து விழுவுது சாதி

ஆனா,

எங்க ஊரு 'கேலாங்கில்'
இதப்பத்தி
யாரும் கவலைப்படுவதாய் இல்லை.

நாங்கள் என்றும் எறும்புகள்தான்சிங்கையின்
வெற்றிப் படிகளின்
ஒவ்வொரு ஏட்டிலும்
எங்களின் சுவாசம் சுவாசித்திருக்க....

பணத்தில் மிதக்கும்
கொள்ளுக்கட்டைகள்
புதிய வரவாகி,
சுகங்களை மட்டும்
தங்களுடையதாக்கி,

புதுப்புது அவதானிப்புகள்
தினமும் அரங்கேறுகின்றன
கரையான் புற்றுக்குள்
பாம்புப் புகுந்த கதையாய்.....

சின்னச் சின்ன நேர்க்கோடுகளில்
பொதி சுமக்கும் எறும்புகளாய்
இன்னமும் நாங்கள்ஞாயிறு, 9 அக்டோபர், 2011
இறந்தவனுக்கு
ஒரு முறைதான் இறப்பு
இருப்பவனுக்கு
ஒவ்வொரு நாளும் இறப்பு