புதன், 20 ஜனவரி, 2016

இடர்படும் இடைவெளி
துன்பத்தின் வேர்க்கால்கள்
நமைச்சலின் புன்னகை
வீட்டைச் சுமந்தவாறு
மனம்

@@@@@@@@@@@@@தென்னங்கிழிசல்களில்
நிலவின் ஒளி
வாழ்க்கையின் தடங்களில்
இடர்படும் இடைவெளி

பின்

நிகழ்ந்துகொண்டேயிருக்கின்றன

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக