புதன், 20 ஜனவரி, 2016

இரவுக்கு வெள்ளைஅகழ்ந்தெடுத்த உணர்வுக்குமிழுக்குள்
உதிர்ந்த பனித்துகள்
அகன்றுதடித்த அந்த இரவுக்கு வெள்ளையடித்தது

பிடிமானமில்லா புதிய உழவு
சலனங்களை விழுங்கும் மயக்கத்தில்
உள்நீண்டு சுருங்கி விழுந்தது
விஷத்தை நக்கியப் பாம்பாய்

தீண்டத்தகாத புராதன உடல்
உஷ்ணத்தனல்களில் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது

ஈரம் பிழிந்தெறியப்பட்ட கரும்புச்சக்கையாய்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக