வியாழன், 22 மார்ச், 2012

பயணம்குழந்தையாக அரும்பி
சிறுவர், இளையர் என மொட்டுவிட்டு
மனிதனாக மலர்ந்து
இறைபூஜைக்குத் தயாராகும்
பயணம்….
மானிட வாழ்வின்

ஒரு தொடர்வண்டி
நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும்
இந்த வண்டியைப் போல.
ஒவ்வொரு நிறுத்தத்திலும்
வெவ்வேறு  முகங்கள்
வெவ்வேறு மனங்கள்
ஒவ்வொரு கட்டத்திலும்
வெவ்வேறு பயணங்கள்
ஒவ்வொரு பயணத்திலும்
வெவ்வேறு அனுபவங்கள்
வாழ்க்கைக்கைப் பாடமாகி
நம்மோடு பயணிக்கின்றன.
Journey

The beginning of an infant
Blossoming from a child to youth
Rising as an adult human
Preparing a journey for the end

The life of human
Like a running train
As we head in our journey
Like the train moves.

In every stops
Different kind of faces
Different kind of people

In every situation
Different kind of journeys
In every journeys
Different kind of experience

Life itself is a lesson
Embedded on us as we move on.

(Translated by JayGanesh)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக