திங்கள், 31 அக்டோபர், 2011

மண்ணில் விழுந்த விதைகள்உன் வாழ்க்கை ஏடுகளின்
முகவரிகளைக் கொஞ்சம்
திருப்பிப் பார்

நட்பின் வாசம்
மனதை வருடும்

நீ
அரசனாக இருக்கலாம்
ஆண்டியாக இருக்கலாம்

நட்பு என்றும் பொதுமையானதுதான்

பூஜ்யமான இந்த வாழ்க்கையில்
நீயும்
பூஜ்யத்தோடு பூஜ்யமாகக்
கரைந்துபோகப் போகிறாயா?

அல்லது


விதைகளை விதைத்து விட்டு
வாழப் போகிறாயா?

விதை
செடியாகும் கொடியாகும் மரமாகும்
காய் காய்க்கும்
பூ பூக்கும்
மணம் வீசும்

பூஜ்யம் என்றால்
நீ இறைவனாவாய்
விதை என்றால்
நீ மனிதனாவாய்

உன் வாழ்க்கை
உன் கைப்பிடிக்குள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக