திங்கள், 7 மே, 2012

சக்தி கொடு
சக்தி கொடு
சக்தி கொடு

கத்தி வேண்டாம்
கத்தி வேண்டாம்
கத்தி வேண்டாம்

புத்தி கொடு
புத்தி கொடு
புத்தி கொடு

வன்முறை வேண்டாம்
வன்முறை வேண்டாம்
வன்முறை வேண்டாம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக